Christina Schact Magnussen

Undervisning

Jeg underviser i flere uddannelsessammenhænge for læger, psykologer og tværfagligt personale. Det drejer sig primært om personale som arbejder med patienter med psykisk lidelse. Nogle af de seneste titler på undervisningsopgaver er:

 • Relationsbehandling og miljøterapi med unge med svær spiseforstyrrelse med særlig fokus på empatiens bevarelse og motivationsarbejdet (kompetenceudviklingsforløb på specialiseret socialpsykiatrisk institution)
 • Relationsarbejde og samarbejde på tværs af sektorer – om de rammemæssige betingelser for fastholdelse af konstruktive relationer og en sammenhængende behandlingsindsats (efteruddannelsesforløb for personale ansat i behandlingspsykiatri og lokalpsykiatri)
 • The Grief Industry – Impact on Clinical Practice, Quality and Welfare (tværfagligt symposium på medicinsk kongres, “Preventing Overdiagnosis 2019, Sydney)
 • Grief as a New Diagnosis – What does it do to us – what does it do for us (tværfagligt symposium på kongres for praktiserende læger, “NCGP 2019”, Aalborg)
 • "Kunsten at udholde det uudholdelige - om empatiens bevarelse i relationsarbejdet" (Temadag for Lokalpsykiatrien)
 • "Selvskadende adfærd og modoverføring" (Specialistuddannelse for psykologer)
 • "Kan sundhedsvæsenet samtidig rumme krop og psyke?) (Plenumforedrag Schizofrenidagene, Stavanger)
 • "Relationsbehandling i Retspsykiatrien"
 • "Lederseminar - om de ledelsesmæssigemæssige strukturer og forudsætninger for relationsarbejdet i psykiatrien"
 • "Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelser (Specialistuddannelse for psykologer)
 • "Assessment og differentialdiagnostik (specialistuddannelse for psykologer)
 • "Psykodynamisk psykopatologi - personlighedens organisering"
 • "Relationens betydning i motivationsarbejdet for mennesker med misbrug og psykisk lidelse"
 • "Psykodynamisk psykoseforståelse og relationsarbejde" (temadag for personale i specialiseret psykoseafsnit)
 • "Hvad får vi at vide i den direkte kontakt med patienten? - om personen, samarbejdet og behandlingsmuligheder" (inspirationsseminar for personale i behandlingspsykiatrien)
 • "Sorg, traumer og tab" (kompetenceudviklingsforløb i socialpsykiatrisk bosted)
 • "Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer"- om relationsbehandling i akutmodtagelser
 • "GAF - Global Assessment of Functioning scale - om tilrettelæggelse af relationsarbejde og miljøterapi efter patientens funktionsniveau
 • "Relationsbehandling og behandlingskultur" (temadag i et rusmiddelcenter i kommunalt regi)
 • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på, hvordan man kan bruge GAF (Global Assessment of Functioning Scale) i tilrettelæggelsen af miljøterapien og relationsarbejdet ved hjælp af 'Stavangermodellen'"
 • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på mestring og patientens egne selvskabte mestringsstrategier"
 • "Psykodynamisk psykoseforståelse og psykologiske forsvarsmekanismer"
 • "Psykodynamisk psykoseforståelse og relationsarbejde" (temadag om kontakten og relationsarbejdet med personer med alvorlig psykisk lidelse - med særligt fokus på, hvordan de (stærkt) nedbrydende mekanismer, som sindslidende kæmper med kan påvirke relationsarbejdet)
 • "Hvad er faglighed?" (Temadag på specialiseret psykiatrisk bosted)
 • "Relationsarbejde i en akutmodtagelse - om hvordan angst og utryghed kan påvirke relationsarbejdet, herunder samarbejdet med patienten og samarbejdet i mellem personale"
 • "Relationsbehandling og recovery - om relationers betydning for at komme sig efter alvorlig psykisk lidelse"
 • "Aktiviteters betydning i relationsarbejdet med patienter med skizofreni - tværfaglig temadag for personale i specialiseret psykoseafsnit, psykoseteam og OPUS"
 • "Patient oplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer" (undervisning på efteruddannelse for personale ansat i skadestuer/akutmodtagelser)
 • "Aktiviteters betydning i relationsarbejdet med alvorligt psykisk syge patienter" (udviklingsdag for fysio- og ergoterapeuter i en psykiatrisk afdeling)
 • "Isolation i et psykologisk perspektiv" (foredrag om den faglige og menneskelige udfordring det er at få og være i kontakt med isolerede sindslidende)
 • "At arbejde med relationer - metoder til at begrænse magtanvendelse og undgå magtmisbrug"
 • "Mestring, 'hjælp til selvhjælp' og håb"
 • "Det professionelle samarbejde og relationsbehandling" - et kompetenceudviklingsforløb for psykiatrimedarbejdere (arrangeret i samarbejde i mellem kommune og region)
 • "Relation og mestring - at arbejde med relation og mestring i en socialpsykiatrisk praksis"
 • "Relationsbehandling - med særligt fokus på patienter med psykisk lidelse og misbrug (dobbeltdiagnose)"
 • "Relationsbehandling og behandlingskultur" (temadag i et rusmiddelcenter i kommunalt regi)
 • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på, hvordan man kan bruge GAF (Global Assessment of Functioning Scale) i tilrettelæggelsen af miljøterapien og relationsarbejdet ved hjælp af 'Stavangermodellen'"
 • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på mestring og patientens egne selvskabte mestringsstrategier"
 • "Psykodynamisk psykoseforståelse og psykologiske forsvarsmekanismer"