Privatlivspolitik

ORIENTERING OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
 2. Psykolog Christina Schacht-Magnussen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger her:
  Christina Schacht-Magnussen
  Cand.psych., Klinisk psykolog, Specialist og Supervisor i psykoterapi
  Hans Broges Gade 15, baghuset
  8000 Aarhus C
  CVR.: 27469183
  Ydernr. 781185
  Telefon 53701465
  Mail: csm@relationsbehandling.dk
  www.relationsbehandling.dk

 3. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 4. Jeg har ingen databeskyttelsesrådgiver (DPO), men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

 5. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 6. Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål: Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold. I forbindelse med opfyldelse af lovkrav vedr. journalføring, rådgivning, behandling, undersøgelse/udredning og supervision Retsgrundlaget for min behandling af dine personoplysninger følger af: Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.

  Videregivelse af oplysninger til myndighed, egen læge eller sygeforsikringen Danmark sker kun med dit skriftlige samtykke. Indhentning af oplysninger fra myndigheder eller samarbejdspartnere sker ligeledes kun med dit skriftlige samtykke.

  Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
  Som nævnt ovenfor sker behandlingen af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

 7. Kategorier af personoplysninger
 8. Jeg behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer og cpr.nr samt din journal. Jeg har ikke andre personoplysninger om dig.

 9. Modtagere eller kategorier af modtagere
 10. Jeg videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det.

 11. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 12. Jeg vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 13. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 14. Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

 15. Opbevaring af dine personoplysninger
 16. Jeg opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 17. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 18. Jeg anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

 19. Retten til at trække samtykke tilbage
 20. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 21. Dine rettigheder
 22. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

  Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod mine eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.
  Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (data-portabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 23. Klage til Datatilsynet
 24. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.