Velkommen | Profil | Arbejdsområder | Undervisning | Priser | Kontakt | Find vej


  Jeg underviser i flere uddannelsessammenhænge for læger, psykologer og tværfagligt personale. Det drejer sig primært om personale som arbejder med patienter med psykisk lidelse. Nogle af de seneste titler på undervisningsopgaver er:

  • "Kunsten at udholde det uudholdelige - om empatiens bevarelse i relationsarbejdet" (Temadag for     Lokalpsykiatrien)
  • "Selvskadende adfærd og modoverføring" (Specialistuddannelse for psykologer)
  • "Kan sundhedsvæsenet samtidig rumme krop og psyke?) (Plenumforedrag Schizofrenidagene, Stavanger)
  • "Relationsbehandling i Retspsykiatrien"
  • "Lederseminar - om de ledelsesmæssigemæssige strukturer og forudsætninger for relationsarbejdet i     psykiatrien"
  • "Personlighedsteori og Personlighedsforstyrrelser (Specialistuddannelse for psykologer)
  • "Assessment og     differentialdiagnostik (specialistuddannelse for psykologer)
  • "Psykodynamisk psykopatologi -     personlighedens organisering"
  • "Relationens betydning i motivationsarbejdet for mennesker med misbrug og psykisk lidelse"
  • "Psykodynamisk psykoseforståelse og relationsarbejde" (temadag for personale i specialiseret psykoseafsnit)
  • "Hvad får vi at vide i den direkte kontakt med patienten? - om personen, samarbejdet og     behandlingsmuligheder" (inspirationsseminar for personale i behandlingspsykiatrien)
  • "Sorg, traumer og tab" (kompetenceudviklingsforløb i socialpsykiatrisk bosted)
  • "Patientoplevet kvalitet og mellemmenneskelige relationer"- om relationsbehandling i akutmodtagelser
  • "GAF - Global Assessment of Functioning scale - om tilrettelæggelse af relationsarbejde og miljøterapi efter     patientens funktionsniveau
  • "Relationsbehandling og behandlingskultur" (temadag i et rusmiddelcenter i kommunalt regi)
  • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på, hvordan man kan bruge GAF (Global Assessment of     Functioning Scale) i tilrettelæggelsen af miljøterapien og relationsarbejdet ved hjælp af     'Stavangermodellen'"
  • "Psykodynamisk Relationsbehandling med fokus på mestring og patientens egne selvskabte     mestringsstrategier"
  • "Psykodynamisk psykoseforståelse og psykologiske forsvarsmekanismer"
  • "Psykodynamisk psykoseforståelse og relationsarbejde" (temadag om kontakten og relationsarbejdet med     personer med alvorlig psykisk lidelse - med særligt fokus på, hvordan de (stærkt) nedbrydende     mekanismer, som sindslidende kæmper med kan påvirke relationsarbejdet)
  • ”Hvad er faglighed?” (Temadag på specialiseret psykiatrisk bosted)

   

Læs mereGrafisk layout | Christine Pødenphant • Website powered by Subdreamer CMS
Original design by Michael Heilemann